A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Polsko - Wroclaw - Průvodce

  • Vratislav (polsky Wrocław, slezskoněmecky: Brassel, německy Breslau, latinsky Wratislavia či Vratislavia) je historické hlavní město Slezska a bývalého Vratislavského knížectví a hlavní město Dolnoslezského vojvodství v Polsku. Je to čtvrté největší město Polska a současně i jedno z nejstarších polských měst. Má přibližně 633 tisíc obyvatel (2010) a jeho rozloha činí 292,9 km². Hostitel UEFA EURO 2012, Evropské hlavní město kultury 2016, hostitel Světové hry 2017.

Poloha

  • Leží při soutoku Odry a Oławy, Bystrzycy, Ślęzy a Widawy v jihozápadním Polsku. Nachází se 60 km od českých hranic. Dále pak 350 km od hlavního města polska Varšavy.

Název

  • Ačkoli se můžeme setkat i s v různém stupni počeštěnými formami (Wroclaw, Wroclav, Vroclav), jediné spisovné české tvary názvu tohoto města jsou dva: Wrocław a Vratislav.

Původ názvu

  • O původu názvu města nepanuje shoda. Častý je názor, že nese název po českém knížeti Vratislavovi I., je ale také možné, že se jmenuje po nějakém slezském panovníkovi či po prvním vládci města nazývaném Vratislav.

Historie

  • První písemná zmínka o městě pochází z kroniky Dětmara z Merseburku a vztahuje se k roku 1000, kdy bylo v rámci zřízení polské církevní provincie založeno ve Vratislavi biskupství. Sídliště na křižovatce obchodních cest však existovalo již od pravěku. Podle některých hypotéz nese své jméno po údajném zakladateli města, českém knížeti Vratislavovi I., za jehož vlády již mohlo být území Slezska připojeno k českému státu.
  • V roce 1138 se Vratislav stala hlavním městem celého Slezska a v 13. století získala městská práva, rozšířila se o Nové město. Za vpádu Mongolů do Slezska roku 1241 byla vypálena, netknutý zůstal jen Tumský ostrov s katedrálou.[4] V roce 1272 obdržela právo mílové a o dva roky později právo skladu.[5] Ve 14. století se stala členem hanzy. Roku 1327 uznal vratislavský kníže svrchovanost českého krále Jana Lucemburského, připojení celého Slezska k českému státu bylo následně stvrzeno v Trenčínské smlouvě (1335). Dodnes je ve vratislavském erbu zachován český lev. Během 16. století byla Vratislav nejdůležitějším obchodním městem zemí Koruny české.
  • V 18. století zde pak byla založena jezuitská univerzita, v roce 1742, po prohrané válce o rakouské dědictví byla Vratislav připojena k Prusku. V 19. století se stala jedním z nejvýznamnějších měst v Německu. V noci z 9. na 10. listopadu 1938 ve Vratislavi proběhla tzv. „Vratislavská křišťálová noc“, kdy zde došlo k největšímu útoku na místní židovské obyvatelstvo. Ke konci 2. světové války byla Vratislav Němci prohlášena za pevnostní město (Festung Breslau) a za cenu obrovské materiální devastace a velkých ztrát na životech se zde německá vojska bránila postupující Rudé armádě. 6. května 1945 se Vratislav vzdala. Německé obyvatelstvo bylo odsunuto, město bylo připojenu k obnovenému Polsku a osídleno Poláky, především z oblastí odstoupených Polskem Sovětskému svazu (hlavně ze západní Ukrajiny, ze Lvova a okolí a z Litvy - Vilniusu a okolí). V 80. letech 20. století byla Vratislav významným centrem polského protikomunistického odporu.
Poslední editace textu: 1.4.2012 19:42

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud